Javni natječaj 10/2023

Na temelju članka 11. i članka 37. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008. i 127/2019.), odredbi članka 18. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Klasa: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od 2. svibnja 2018. godine, članka 5. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Datum objave: 17/10/2023

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata - listopad 2023. godine

Datum objave: 03/11/2023

Prilog 2. Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata - listopad 2023. godine

Datum objave: 15/11/2023

Prilog 3. Obavijest o izboru kandidatkinje - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata - listopad 2023. godine

Javni natječaj 12/2022

Na temelju članka 11. i članka 37. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008. i 127/2019.), odredbi članka 18. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Klasa: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od 2. svibnja 2018. godine, članka 5. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Datum objave: 27/12/2022

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata - prosinac 2022. godine

Datum objave: 11/01/2023

Prilog 2. Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata - prosinac 2022. godine

Datum objave: 23/01/2023

Prilog 3. Obavijest o izboru kandidatkinje - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata - prosinac 2022. godine

Javni natječaj 6/2022

Na temelju članka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19.), članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 6/18.), članka 9. i 12. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od 2. svibnja 2018. godine, te članka 13. Pravilnika o radu Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2117-125-02-21-1, od 7. travnja 2022. godine, Upravno vijeće javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove

Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije - DUNEA

 

Ravnatelja/icu Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije – DUNEA bira i imenuje Upravno vijeće Ustanove na mandat od 4 (četiri) godine, a može biti ponovo imenovan/a.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

· hrvatsko državljanstvo

· završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili visoka stručna sprema sukladno ranijim propisima

· najmanje deset godina radnog iskustva

· najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

Datum objave: 24/06/2022

Prilog 1. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije – DUNEA

Datum objave: 11/07/2022

Prilog 2. Obavijest o intervjuu kandidata za ravnatelja/icu Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije – DUNEA

Datum objave: 21/07/2022

Prilog 3. Obavijest o izboru i imenovanju ravnatelja Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije – DUNEA

 

Javni natječaj 3/2022

Na temelju članka 11. i članka 37. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008. i 127/2019.), odredbi članka 18. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Klasa: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od 2. svibnja 2018. godine, članka 5. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije -  DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).


Datum objave: 24/3/2022 

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata; ožujak 2022

Datum izmjene: 6/4/2022

Prilog 2. Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata - Stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

Datum izmjene: 14/4/2022

Prilog 3. Obavijest o izboru kandidata - Stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

Javni natječaj 7/2021

Na temelju članka 11. i članka 37. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008. i 127/2019.), odredbi članka 18. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Klasa: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od 2. svibnja 2018. godine, članka 5. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije -  DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I PROMOCIJU (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).


Datum objave: 27/7/2021 

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za administrativne poslove i promociju; srpanj 2021

Datum izmjene: 13/08/2021

Prilog 2. Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata - Viši stručni suradnik za administrativne poslove i promociju

Datum izmjene 27/08/2021

Prilog 3. Obavijest o izboru kandidatkinje - Viši stručni suradnik za administrativne poslove i promociju

 

 

Javni natječaj 7/2021

Na temelju članka 11. i članka 37. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008. i 127/2019.), odredbi članka 18. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Klasa: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od 2. svibnja 2018. godine, članka 5. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: 

– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).


Datum objave: 27/7/2021 

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo srpanj 2021.

Datum izmjene: 13/08/2021

Prilog 2. Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata - Viši stručni suradnik za financije i račinovodstvo

Datum izmjene 27/08/2021

Prilog 3. Obavijest o izboru kandidatkinje - Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

Javni natječaj - 5/2021

 Na temelju članka 11. i članka 37. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008. i 127/2019.), odredbi članka 18. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Klasa: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od 2. svibnja 2018. godine, članka 5. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).


Datum objave: 4/5/2021 

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata; svibanj 2021

Datum izmjene 17/05/2021

Prilog 2. Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata_Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata_svibanj 2021

Datum izmjene 27/05/2021

Prilog 3. Obavijest o izboru kandidatkinje_VSS EU projekti_svibanj 2021

 

Javni natječaj - 12/2019

Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), odredbi članka 18. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE – DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).


Datum objave: 5/12/2019 

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata; prosinac 2019


Datum izmjene 17.12.2019

Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata_Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata_prosinac 2019

Datum izmjene 20.12.2019

obavijest o izboru kandidatkinje_VSS EU projekti_prosinac 2019

Javni natječaj

Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), odredbi članka 18. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE – DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Prilozi:

Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

Datum izmjene 17.9.2019

Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata_Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

Datum izmjene 30.9.2019

Obavijest o izboru kandidatkinje po natjecaju_Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

Javni natječaj

Na temelju članka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA od 13. ožujka 2018. godine, Klasa: 301-01/06-01/02, URBROJ: 2117/1-04-18-4 te članka 9. i 12. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od dana 2. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE - DUNEA

Uvjeti:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili visoka stručna sprema sukladno      ranijim propisima

     - najmanje deset godina radnog iskustva

     - najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

     - životopis i opis dosadašnjeg radnog iskustva

     - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

     - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)

     - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

     - dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

    - uvjerenje, rješenje, ugovor o radu, odnosno drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine, a može biti ponovo imenovan.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u javnim glasilima i to u tiskanom izdanju „DUBROVAČKI VJESNIK“-a i web stranici Ustanove www.dunea.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se usmeni razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održavanja usmenog razgovora, putem obavijesti na web stranici Ustanove www.dunea.hr. Podnošenjem prijave na natječaj ima se smatrati da je podnositelj dao izričitu privolu da se njegovo osobno ime i prezime objavi na web stranici Ustanove.

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće može donijeti odluku o poništenju natječaja ukoliko na natječaju nitko ne podnese prijavu ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije - DUNEA, Upravno vijeće, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“.

Regionalna razvojna agencija

Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA

Predsjednik Upravnog Vijeća

 

_________________________

Nikša Sentić

 

Prilog:

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.