U IZBORU ZA NAJ EU PROJEKT Inovativnim sustavom uvedene eko-prihvatljive poljoprivredne prakse

 gecoglavna

Uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti na prekograničnoj suradnji Italija-Hrvatska inovacija je na ukupnom tržištu ugljika u svijetu i primjer dobre prakse.

 

GREEN ECONOMY AND CO2 projekt je prijavljen od strane Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA unutar kategorije Doprinos znanosti i inovacijama.

Kroz projekt GECO2 uspostavljen je inovativni međuregionalni sustav kojim se poboljšalo praćenje klimatskih promjena, uvele eksperimentalne eko-prihvatljive poljoprivredne prakse i uspostavilo novo dobrovoljno tržište ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u svijetu. Uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti na prekograničnoj suradnji (Italija-Hrvatska), predstavlja novost na tržištu ugljika i sama činjenica da se radi o prvom takvom tržištu, predstavlja inovaciju na ukupnom tržištu ugljika u svijetu i primjer dobre prakse drugima.

Stvorena je i iznimna prilika za Dubrovačko-neretvansku županiju za razvoj poljoprivrede, zelenog poslovanja gospodarstvenika, mehanizma trgovanja ugljikom te iskorištavanje potencijala koji nudi Europski zeleni plan i njegove spomenute mjere i programi.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji za pilot područje odabrana je dolina Neretve, odnosno 24 poljoprivrednika koji su se dobrovoljno uključili u realizaciju projekta. Tijekom trajanja pilot aktivnosti provodila su se istraživanja sekvestracije ugljika u tlo na ukupno 39 hektara poljoprivrednog zemljišta. Istraživanja su pokazala da je primjena novih poljoprivrednih praksi dovela do zarobljavanja 75 tona CO2, što u konačnici predstavlja 75 kredita za tržišni plasman.

Vodeći partner na projektu bila je ARPAE – Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energiju Emillia Romagna, a partneri Internacionalni Centar za napredne Mediteranske agronomske studije- Mediteranski agronomski studij Bari, zatim talijanske regija Molise i Marche, Legacoop Romagna te ispred naše zemlje Javna ustanova Rera S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije i Dubrovačko-neretvanska županija pa se je tako između ostaloga ovaj prekogranični EU projekt provodio na području Doline Neretve, od početka 2019. do svibnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 273.264 eura, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 232.275 eura, a vlastita 40.989 eura.

geco2poljo12

Provedba projekta na prekograničnoj razini doprinijela je boljem uvođenju jedinstvenih ekoprihvatljivih poljoprivrednih praksi i promoviranju novih okolišno prihvatljivih proizvoda kao rezultat projektnih aktivnosti. Također, projektom se doprinijelo jačanju suradnje na međusobnu korist poljoprivrednih, industrijskih i uslužnih tvrtki s okolišnog i ekonomskog gledišta. Uspostavom dobrovoljnog tržišta ugljika, poljoprivrednici koji su sekvestrirali (pohranili) ugljik u tlo, uspjeli su proizvedene tone ugljika prodati na istom (po ekvivalentu 1 tona=1 kredit), a tvrtke koje su kupile kredite, dobile su ugljičnu neutralizaciju određenog dijela svoje djelatnosti na godinu dana i time dobili projektni certifikat CO2 free.

Tako je kroz projekt uspostavljen kontakt za 350 tvrtki, obuhvaćeno je 160 odabranih farmi, 208 eksperimentalnih polja, ukupno 1484 hektara, ukupna vrijednost sekvestriranog CO2e u tonama bila je 4726, održana su 42 seminara i treninga vezanih za teme projekta u kojima su sudjelovali osoblje, vanjski stručnjaci partnera, poljoprivrednici, tvrtke industrijskih i uslužnih sektora, javna administracija i javnost. Nadalje, kreirane su Znanstvene smjernice s protokolima uzgajanja i zajedničkom metodologijom evaluacije i vrednovanja uskladištenog CO2 u tlu, kreiran je logo "CO2 free" za kupce ugljičnih kredita prikupljenih od poljoprivrednika, tj. emitere poput industrijskih i uslužnih tvrtki, kreiran je Regionalni opservatorij za klimatske promjene koji objedinjuje podatke koji se tiču otpornosti, emisija i pohrane stakleničkih plinova.

Na razini Dubrovačko- neretvanske županije uključila su se spomenuta 24 poljoprivrednika iz doline Neretve (pilot područje), gdje poljoprivreda predstavlja osnovnu gospodarsku djelatnost, a koje je educirala o klimatskim promjenama te novim eko poljoprivrednim praksama koje su primijenili na 32 poljoprivredne površine te sekvestrirali 75 tona ekvivalenta CO2, ostvaren je kontakt i provela edukacije za tvrtke na području DNŽ i šire u Hrvatskoj radi izračuna njihovih emisija CO2 koje bi mogli neutralizirati i uključiti se u kupnju ugljičnih kredita koje su poljoprivrednici proizveli. Uključenim tvrtkama u projekt dodijeljen je "CO2 free" logo kao dokaz sudjelovanja u smanjenju emisija stakleničkih plinova, podaci o emisijama stakleničkih plinova uneseni su u kreiranu digitalnu bazu podataka, "Market Platform" i izrađene su "Smjernice za razvoj zelene poljoprivrede i dobrovoljnog tržišta ugljika temeljenog na poljoprivredi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji".

U nizu koristi od projekta, naglašava se da i daljnjim razvojem aktivnosti vezanim za ostvarene ciljeve Projekta, njegovi glavni akteri – Upravna tijela županije, poljoprivrednici i uključeni (a i ostali zainteresirani) poduzetnici, u mogućnosti su unaprijediti gospodarski i okolišni učinak poljoprivredne proizvodnje, približiti poduzetništvo vrijednostima i ciljevima Europskog zelenog plana te predstaviti Županiju i lokalnu zajednicu kao odgovorno društvo koje dijeli europske vrijednosti održivosti, što za posredni učinak postiže i efekt prelijevanja u ostale gospodarske sektore. Služeći kao pozitivan primjer, Županija i njezina zajednica će tako inspirirati i ostatak teritorija Republike Hrvatske te kombinacijom stručnosti, posvećenosti i suradnje otvoriti vrata mogućnostima razvoja gospodarskog, društvenog i okolišnog aspekta održivosti.

Projektom „Znanjem do EU fondova“ Regionalna agencija DUNEA pruža potporu jedinicama lokalne i područne samouprave i ostalim javno-pravnim tijelima s područja Dubrovačko-neretvanske županije u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti promidžba i vidljivost projekta 'Znanjem do EU fondova'.

 

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.