46. sjednica Upravnog vijeća

46. sjednica Upravnog vijeća - poziv

Dana 7. travnja održana je 46. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći Zaključci:

- Usvaja se Zapisnik s 45. sjednice Upravnog vijeća

- Usvaja se novi Pravilnik o radu JU DUNEA

- Usvaja se Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu

- Usvaja se izmjena Financijskog plana za 2021. godinu te prosljeđuje Županu na suglasnost

- Usvaja se izmjena Plana nabave za 2021. godinu – 2. izmjena

-  Daje se suglasnost i usvaja Odluka o isplati regresa za djelatnike JU DUNEA u 2021. godini

-  Prihvaća se prijedlog novog zapošljavanja na određeno vrijeme u JU DUNEA

-  Usvaja se Izvješće o provedbi programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

- Usvaja se Plan edukacija za djelatnike JU DUNEA u 2021. godini

-  Prihvaća se ponuda za nabavu informatičke opreme za potrebe djelatnika JU DUNEA

- Prima se na znanje Obavijest o odabiru ponuditelja za izradu promotivnih materijala za projekt BLUEfasma

- Prima se na znanje obavijest o vodoinstalaterskim radovima i radovima ispumpavanja u JU DUNEA

- Prihvaća se ponuda za radove na fekalnom kolektoru za JU DUNEA

-  Prima se na znanje Izvještaj o popravku krovišta u JU DUNEA

- Pod točkom razno nije bilo rasprave

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.