Erasmus+: više od 28 milijardi eura za uključivu mobilnost i učenje u Europskoj uniji i svijetu

studenti s laptopima na travi

Europska komisija donijela prvi godišnji program rada za Erasmus+ 2021. – 2027. Iz proračuna novog i poboljšanog programa u visini od 26,2 milijarde eura (u usporedbi s 14,7 milijardi za razdoblje 2014. – 2020.) uz približno 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata EU-a financirat će se mobilnost u svrhu učenja i projekti prekogranične suradnje za 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina i statusa.

Novi je program još uključiviji i podupire zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu s idejom europskog prostora obrazovanja. Pridonosit će i otpornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u doba pandemije.

Nakon donošenja godišnjeg programa rada danas su objavljeni i prvi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru novog programa Erasmus+. Svako javno ili privatno tijelo koje djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može se prijaviti za financiranje preko nacionalnih agencija za program Erasmus+, sa sjedištima u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama koje su pridružene programu.

Novi program Erasmus+ nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, naukovanje i razmjenu osoblja u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih, mladima, osobama koje rade s mladima i sportskim trenerima.

Osim mobilnosti, za koju je predviđeno 70 % proračuna, novi program ulaže i u projekte prekogranične suradnje. To može biti suradnja visokih učilišta (npr. inicijativa Europska sveučilišta), škola, ustanova za obrazovanje i osposobljavanje nastavnog osoblja (npr. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+), centara za obrazovanje odraslih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. centri strukovne izvrsnosti) i drugih aktera u području obrazovanja.

Za jačanje otpornosti u kontekstu pandemije, Erasmus+ će angažirati stotine tisuća škola, visokih učilišta, ustanova za strukovno osposobljavanje, nastavnog osoblja, mladih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, civilnog društva i drugih dionika. Ubrzat će uvođenje nove prakse kojom se poboljšava kvaliteta i relevantnost sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih u cijeloj Europi, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Više informacija može se pronaći na službenoj stranici Europske komisije. 

logo eu fondova

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti promidžba i vidljivost projekta 'Znanjem do EU fondova'.

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.