Europska komisija donijela revidirane Smjernice za regionalne potpore

eu zastava

Europska komisija donijela je revidirane smjernice EU-a za regionalne državne potpore („Smjernice za regionalne potpore”) kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države članice mogu dodjeljivati državne potpore poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju područja u EU-u koja su u nepovoljnom položaju, uz ravnopravne uvjete za sve države članice. Revidirane smjernice stupit će na snagu 1. siječnja 2022.

Smjernice za regionalne potpore prvi su skup pravila o državnim potporama koji se revidira nakon objave europskog zelenog plana i europske industrijske i digitalne strategije.

Regionalne potpore važan su instrument koji države članice koriste za jačanje regionalnog razvoja. Komisija je revidirane Smjernice za regionalne potpore donijela na temelju evaluacije postojećih pravila provedene 2019. i opsežnog savjetovanja o nacrtu teksta sa svim dionicima, uključujući države članice, regionalna i lokalna tijela, poslovna udruženja, interesne skupine, pojedinačne poduzetnike i građane.

Revidirane Smjernice za regionalne potpore uključuju niz ciljanih prilagodbi u svrhu pojednostavnjenja na temelju iskustva stečenog primjenom prethodnih pravila te kako bi se uzeli u obzir novi prioriteti politike povezani s europskim zelenim planom i europskom industrijskom i digitalnom strategijom. Ključni elementi revidiranih smjernica:

  • Povećanje udjela stanovništva područja prihvatljivih za regionalne potpore u ukupnom stanovništvu EU-a na 48 % (u odnosu na 47 %) i ažurirani popis potpomognutih područja „a” i unaprijed definiranih područja „c” na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka Eurostata o BDP-u (2016. – 2018.) i nezaposlenosti (2017. – 2019.). Kriteriji za određivanje potpomognutih područja, za koja se u prethodnom razdoblju pokazalo da dobro funkcioniraju, ostali su nepromijenjeni. Istovremeno će države članice imati veću fleksibilnost odrediti na kartama takozvana područja „c” koja nisu unaprijed definirana: uz kriterije koji su već bili na snazi, Komisija je uvela pojednostavnjenje kako bi se državama članicama omogućilo da područjima pravedne tranzicije, koja se suočavaju s posebnim poteškoćama povezanima s tranzicijom, jednostavno dodijele status područja „c” koja nisu unaprijed definirana.
  • Veći maksimalni intenziteti potpore za ciljeve europskog zelenog plana i digitalne strategijeradi dodatnog poticanja ulaganja na područjima EU-a koja su u nepovoljnom položaju. Osim toga, Smjernice uključuju povećane intenzitete potpore: i. za najudaljenije regije, ii. za granična područja, iii. za područja pravedne tranzicije na područjima koja su u najnepovoljnijem položaju te iv. za područja suočena s gubitkom stanovništva. Usto, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) zadržavaju veći maksimalni intenzitet potpore od velikih poduzeća.
  • Valjanost karata regionalnih potpora u razdoblju 2022. – 2027., s time da je za 2023. predviđeno preispitivanje u sredini programskog razdoblja na temelju ažuriranih statističkih podataka koji odražavaju novija gospodarska kretanja, što regijama omogućuje da se oporave od krize.
  • Opće pojednostavnjenje strukture smjernica, pojašnjenje nekih definicija i terminologije te neke ciljane izmjene s obzirom na europski zeleni plan i industrijsku i digitalnu strategiju EU-a. Na primjer, ažurirano je sektorsko područje primjene Smjernica, kao i kriteriji koji se primjenjuju za usporedbu pozitivnog učinka potpore s njezinim negativnim učinkom na tržišno natjecanje i trgovinu. U toj ocjeni sada se mogu uzeti u obzir i drugi pozitivni i negativni učinci, kao što je znatan doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji ili neki povezani negativni vanjski učinci.

Istodobno, u Smjernicama za regionalne potpore zadržavaju se snažne zaštitne mjere kojima se onemogućuje da države članice koriste javna sredstva u svrhu premještanja radnih mjesta iz jedne države članice EU-a u drugu, što je ključno za pošteno tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

Revidirane Smjernice za regionalne potpore stupit će na snagu 1. siječnja 2022., što će državama članicama omogućiti dovoljno vremena za izradu karata regionalnih potpora. Države članice sada mogu dostaviti Komisiji svoje buduće karte regionalnih potpora, o kojima će se donijeti pojedinačne odluke.

logo eu fondova

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta 'Znanjem do EU fondova'

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.