Objavljena dva nova poziva za JLS-ove: nabava komunalne opreme i gradnja reciklažnih dvorišta

recikliranje3

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme i Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaze na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji su JLS-ovi, po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran u iznosu od 40.600.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarski godine, 31. prosinca 2021. godine iii danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj internetskoj stranici.

Više o natječaju te načinu prijave možete pronaći na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE GRADNJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

 Reciklažna dvorišta (RD) su nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Korisnici ovog poziva su isključivo JLS-i koji imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja „turistička opterećenja“ (“turističko opterećenje“ po ovom Javnom pozivu podrazumijeva da se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2019. godine ostvarilo povećanje broja gostiju (turista) koji borave na području JLS u iznosu minimalno 50% više od broja stanovnika tog područja prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine.)

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kn. Po ovom Javnom pozivu svaka JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za neposredno sufinanciranje gradnje RD.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini (KLASA: 024-04/21-03/2, URBROJ: 563-01/69-21-3) od 14. travnja 2021. godine, te iznosi 21.700.000,00 kn. Fond će na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti obavijest vezanu uz iskorištenost sredstava po ovom Javnom pozivu i zatvaranju poziva, kao i eventualnom privremenom zatvaranju poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu.

Dokumentaciju i više detalja o pozivu možete preuzeti na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

logotipi eu fondova

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta 'Znanjem do EU fondova'

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.