Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske ((»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis.

Službenik za informiranje

Regionalna agencija DUNEA javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Regionalne agencije DUNEA na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)20 638 458;
2. putem faksa na broj: +385 (0)20 312 715;
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
4. na obrascu: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
5. poštom na adresu: Branitelja Dubrovnika 41, pp 358, 20000 Dubrovnik Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
6. osobno na adresu: Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 09:00 do 12:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Gorana Margaretić
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 (0)20 638 458
Fax.: +385 (0)20 312 715
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada za pristup informacijama

Regionalna agencija DUNEA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14 i 15/14 – ispravak)) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Regionalna agencija DUNEA izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

ZAKONI:

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 93/14.)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH (NN 124/15.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14 i 15/14 – ispravak)

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)

Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 61/18)

 

PROPISI:

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2015

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2016

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2017

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2018

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2020

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2021

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2022

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2023

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.