Objavljen Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

solarnoweb

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za dodjelu sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja, pri čemu je potrebno definirati jedno područje kao primarno:

  • Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
  • Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  • Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00 eura.

Sredstva se dodjeljuju u iznosu do najviše 80.000,00 eura po projektu, odnosno najviše do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi su:

  • troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,
  • troškovi informiranja i vidljivosti projekta te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Ponuda na Natječaj podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB), u zatvorenoj omotnici na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj EnU-3/23 – ponuda“ NE OTVARAJ.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 19. veljače 2024. godine.

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.