SAFU objavio ažurirane upute za korisnike bespovratnih sredstava

work

Središnja agencija za financiranje i ugovoranje objavila je ažuriranu Uputu o pripremi i provedbi postupaka nabave za korisnike bespovratnih sredstava s popisom najčešćih pogrešaka. 

Uputa je objavljena na stranicama SAFU-a u dijelu Dokumenti i upute, a link se nalazi ovdje. Svrha ove upute je upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, a za koje je nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) s najčešćim pogreškama pri izrade dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi unutar sustava upravljanja i kontrole ESI fondova, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne odredbe i postupanje za koje još ne postoji utvrđena praksa.

Navedena uputa temeljena je na iskustvu SAFU s obzirom na obavljanje funkcija za koje je agencija nadležna, a intencija je djelovati unutar odredbi primjenjivih propisa, osiguravajući primjenu uputa nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, ali i tijela Europske komisije, a na način da korisnici bespovratnih sredstava budu pravovremeno upoznati sa činjenicama važnim za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uputa se po potrebi ažurira s obzirom na praksu najčešćih pogrešaka, čime nisu isključene i druge potencijalno restriktivne odredbe u dokumentaciji o nabavi s obzirom da su predmeti nabave raznolike prirode, stoga nije moguće dati potpunu i univerzalno primjenjivu uputu. Preporuke iz ove Upute ne utječu na činjenicu da pravo i odgovornost za provođenje postupka nabave leži isključivo na Naručitelju.

Preporuča se korisnicima koji su javni naručitelji da prate i postupaju po mišljenjima Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave, praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kao i sudskoj praksi u području javne nabave, prvenstveno Visokog upravnog suda, već kako je na njih primjenjivo. Jednako tako, preporuča se svim korisnicima primjena preporuka i savjeta te uputa koje su dobili putem ex-ante provjere dokumentacije i na sve druge dokumentacije koje nisu predmet ex-ante provjere, tamo gdje je primjenjivo.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta 'Znanjem do EU fondova'.

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.