Otvoren trajni poziv Pronađi me – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

young job

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Ovaj Poziv provodi se u okviru Operatvivnog program Učinkoviti ljutski potencijali, a odnosi se posebno na one koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica.

Opći cilj poziva je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, a ciljana skupina su neaktivne NEET osobe u dobi od 15 do 29 godina.

U kontekstu provedbe mjera Garancije za mlade, u Republici Hrvatskoj NEET osobama (engl. NEET – Not in Employment, Education or Training) smatramo osobe u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Oni mogu biti korisnici mjera Garancije za mlade, i to na način da ispunjavaju sva tri navedena kriterija:

 • NE RADE – smatraju se nezaposlenom osobom u skladu s propisima koji reguliraju područje posredovanja pri zapošljavanju i prava za vrijeme nezaposlenosti te propisima koji reguliraju radne odnose.
 • NISU U SUSTAVU REDOVITOG OBRAZOVANJA – u skladu s propisima koji uređuju djelatnost osnovnog, srednjeg ili visokog obrazovanja.
 • NISU U SUSTAVU OBRAZOVANJA ODRASLIH – u skladu s propisima koji uređuju područje obrazovanja odraslih, a riječ je o obrazovnim programima za stjecanje cjelovite i djelomične kvalifikacije koji obuhvaćaju i programe osposobljavanja, usavršavanja ili specijalističkog usavršavanja, te koji nisu u mjeri osposobljavanja na radnom mjestu, na koje ih je uputio ili o kojima ih je obavijestio Hrvatski zavod za zapošljavanje, bez obzira na izvor financiranja.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 50.000.000,00 kuna, najniži iznos bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti pojedinom projektu je 400.000,00 kuna dok se najviše može dodijeliti 2.000.000,00 kuna. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100 % prihvatljivih troškova.

Prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

 1. a) udruga – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19),
 2. b) zaklada – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19),
 3. c) pravna osoba vjerske zajednice – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN   83/02, 73/13) te pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj,
 4. d) umjetnička organizacija – osnovana sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96).
 1. Obavezni partner na projektu je:

– područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 1. Ostali partner(i) na projektu mogu biti:
 • pravne osobe koje su navedene kao prihvatljivi prijavitelji,
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine zavedene u Upisnik javnih i privatnih osnovnih i srednjih škola, a koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
 • ustanova za obrazovanje odraslih upisana u Andragoški zajednički upisnik podataka (AZUP) ASOO-a za ustanove za obrazovanje odraslih;
 • ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne samouprave, te koje su registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi;
 • javne ustanove ili trgovačka društva koja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) obavljaju poslove regionalnih koordinatora odnosno lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe, a koje su upisane u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija koji vodi Ministarstvo regionalnih razvoja i fondova Europske Unije.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, odnosno najkasnije do 31.12.2020.

Nakon navedenog datuma, PT2 zaprimljene prijave neće uzimati u obzir. Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati.

Dodatne informacije vezane uz Poziv nalaze se na poveznici.

 • logotipi vidljivost
 • Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA.

  Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta 'Znanjem do EU fondova'

 •  

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.