ZAVRŠENA ANALIZA STANJA KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

slika stanje kreativnih
Regionalna agencija DUNEA završila je analizu stanja kreativnih i kulturnih industrija na području Dubrovačko-neretvanske županije izrađenu u suradnji s lokalnim stručnjacima u kulturi, znanstvenicima koji se bave pitanjima baštine te umjetnicima i poduzetnicima iz sektora.

 Prema trenutno dostupnim podacima, na području Županije djeluje 285 kulturnih udruga, 15 muzeja i galerija, 12 knjižnica, 13 domova kulture i jedno kazalište. U Županiji je u kulturnim i kreativnim industrijama u 2014. bilo registrirano 310 subjekata, od čega je polovica u Dubrovniku. Većina djeluje u arhitektonskoj djelatnosti, zatim u ostalim stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima.

Pojam kreativnih i kulturnih industrija relativno je nov u Hrvatskoj pa su i istraživanja na temu obilježja i trendova tih industrija, kao i doprinosa kojeg daju gospodarstvu i društvu, vrlo oskudna. Analiza podataka se pokazala izazovnom jer Državni zavod za statistiku ne smatra kulturne i kreativne industrije tematskim sektorom, kakav je turizam, te ne grupira podatke prema istome. Ipak, Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija izradio je pregled kreativne i kulturne industrije u Hrvatskoj. Drugi izazov u analizi statističkih podataka povezanih s kreativnim i kulturnim industrijama su dva odvojena skupa podataka, jedan Hrvatske gospodarske komore, a drugi Hrvatske obrtničke komore. Također, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kreativne i kulturne industrije su gotovo u cijelosti povezane s turizmom zbog čega je teško u potpunosti razdvojiti sektore tijekom analize.

Analiza je realizirana kroz projekt Promocija kreativnog turizma kroz uspostavu iskustvenih i održivih ruta “CREATURES“ kroz koji ima za cilj potaknuti suradnju kreativnog i kulturnih industrija i sektora za zaštitu kulturne baštine i održivog turizma.

U posljednjih dvadeset godina u Europskoj uniji raste svijest o važnosti kulturnih i kreativnih industrija. Osim što su pokretači kulturne raznolikosti u Europi, kreativne i kulturne industrije su jedan od najdinamičnijih sektora gospodarstva Europske unije. Značaj kreativnih i kulturnih industrija potvrđuje i podatak da one izravno ili neizravno zapošljavaju oko 6.7 milijuna ljudi odnosno 3% aktivnog stanovništva EU-a, te čine 3.3% bruto domaćeg proizvoda. Kreativne i kulturne industrije su na razini politika EU prepoznate kao jedan od pokretača društvene i teritorijalne kohezije, kreativnosti i inovacija, s pozitivnim učincima prelijevanja na ostatak ekonomije i društva u cjelini.

ZAŠTIĆENA BAŠTINA – BAZA ZA RAZVOJ ODRŽIVIH I KREATIVNIH TURISTIČKIH PROIZVODA

Potencijal za diversifikaciju i uvođenje inovacija u održivu turističku ponudu baziranu na kulturnoj baštini je velik budući da fond kulturnih dobara Dubrovačko-neretvanske županije čini vrlo veliki broj vrijednih kulturnih dobara. Prema podacima i evidenciji Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine i Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku na području Županije nalazi se ukupno zaštićenih i preventivno zaštićenih 535 nepokretnih kulturnih dobara, od toga je 486 zaštićenih i 49 preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Prema podacima Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije na području Županije nalazi se 1968 evidentiranih kulturnih dobara. Ukupan broj zaštićenih i preventivno zaštićenih, te evidentiranih nepokretnih kulturnih dobara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iznosi 2503.

Potrebno je naglasiti važnost kulturno-povijesnih urbanih cjelina među kojima se Grad Dubrovnik nalazi i na UNESCO-voj listi, a cjeline Korčule i Stona nalaze se na pristupnoj listi. Prisutne su i manje cjeline poput Lastova i Sušca te ruralne cjeline koje su evidentirane i zaštićene. S aspekta važnosti lokaliteta moguće je izdvojiti i prostor doline Neretve radi nalaza iz doba antike.

Uz bogatu materijalnu baštinu te iznimno vrijedne, a ograničene prostorne resurse, Županija obiluje i nematerijalnom kulturnom baštinom. Festa Svetog Vlaha, prigodna proslava svečeva blagdana 3. veljače, neprekidno traje od 972. godine do danas, upisana je 2009. godine na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine. Klapsko pjevanje koje se njeguje ne samo u Dubrovniku nego i uzduž čitave obale, također je upisano na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine. Dubrovački govor i dubrovačko-primorski ples linđo upisani su na Nacionalnu listu nematerijalnih kulturnih dobara.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Analiza stanja kreativnih i kulturnih industrija na području Dubrovačko-neretvanske županije izrađena je u sklopu sveobuhvatne analize projekta CREATURES u kojoj su sudjelovali partneri projekta Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (IT), Institut za urbano planiranje Republike Slovenije (SI), Znanstveni park Patras (GR), Ekonomski fakultet u Ateni (GR), Regionalni direktorata za kulturu Vlöre (AL) te Ekonomski fakultet u Sarajevu (BA).
Kroz projekt CREATURES Regionalna agencija DUNEA izradit će preporuke za unapređenje politika za kreativne i kulturne industrije kao i lokalni akcijski plan kojima bi se spomenute politike prilagodile i primijenile na lokalnom području. Naglasak će se staviti na poticanje primjene inovacija, tehnologije i znanja u interpretaciji, valorizaciji i promociji baštine kroz nove turističke proizvode za mlade turiste.
Proračun Regionalne agencije DUNEA je 1,6 milijuna kuna dok je ukupan proračun projekta 13,9 milijuna kuna. Projekt je ugovoren kroz Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje INTERREG ADRION i sufinanciran je 85 posto sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. CREATURES se provodi od ožujka 2020. do kolovoza 2022. godine.

Novosti projekta mogu se pratiti na Facebook stranici projekta.

Zajednička analiza stanja kulturnih i kreativnih industrija

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.