Početak izrade Strategije pametne specijalizacije RH i doprinos tematskih inovacijskih vijeća

strategija

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokove donošenja i tijela za njihovu izradu (KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-7).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) zaduženi su za izradu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3). Pametna specijalizacija pristup je gospodarskom razvoju koji ima za cilj razvoj „transformacijskih aktivnosti“ u odabranim prioritetnim područjima. Države članice i regije EU usvojile su, na temelju identificiranih resursa i sposobnosti,strategije istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju kako bi usmjerile ulaganja u područja koja najbolje odgovaraju njihovom potencijalu za inovacije. Jedna od ključnih značajki koncepta pametne specijalizacije je pristup odozdo prema gore („bottom-up“) u procesu poduzetničkog otkrivanja („entrepreneurial discovery process“– EDP). Prema ovom pristupu usporedne prednosti i inovacijski potencijali trebaju biti rezultat zajedničkog napora relevantnih dionika inovacijskog sustava, a osobito rezultat suradnje poslovnog sektora i akademske zajednice.

Odlukom Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske iz rujna 2018. (KLASA: 910-04/15-01/110, URBROJ: 526-03-04-02-02/1-18-108) i dopunom predmetne Odluke iz siječnja 2019. (KLASA: 910-04/15-01/110, URBROJ: 526-03-04-02-02/1-19-128) osnovano je pet tematskih inovacijskih vijeća (TIV) koja se odnose na područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Primarna uloga TIV-ova je osigurati smjernice i strateško upravljanje za tematska prioritetna područja S3 koja uključuju: zdravlje i kvalitetu života, energiju i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te hranu i bioekonomiju, ali i horizontalne S3 teme: ključne napredne tehnologije (KET) i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) koje su također pokrivene radom svakog pojedinog TIV-a. Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske donijelo je 11. lipnja 2021. odluke o imenovanju članova TIV-ova za novo razdoblje. Sjednice TIV-ova s novoimenovanim članovima održane su u srpnju 2021. godine na kojima su izabrani predsjednici i zamjenici predsjednika svih pet TIV-ova, čime su osigurani uvjeti za nastavak rada tematskih inovacijskih vijeća.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta 'Znanjem do EU fondova'

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.