Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat u 2024. godini

dubrovnik1

S namjerom očuvanja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata kroz gradnju objekata memorijalnog karaktera, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske jesu:

arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti,

spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom te spomen-područje sve primjerene estetske vrijednosti,

stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju uvjete Poziva.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

Pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja: izrada natječajnog elaborata – programa natječaja, provedba natječaja (po predračunu provoditelja natječaja), izrada projektne dokumentacije te stručni i projektantski nadzor (za rješenja dobivena u javnom natječaju),

Realizacija radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja dobivena u postupku javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko građevinska dozvola nije potrebna): izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl., izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,

Realizacije radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja izrađena po ovlaštenim osobama bez javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko građevinska dozvola nije potrebna): izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl., izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja, uređenje, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja),

Iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja male vrijednosti (spomen-ploče, jednostavni objekti u prostoru i sl. za koje nije nužno ishođenje dokumenata prostornog uređenja uz odgovarajuću potvrdu javnopravnog tijela), do najviše 12.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi:

Obrazac A – troškovi izrade natječajnog elaborata i programa natječaja, troškovi provedbe javnog natječaja za odabir idejnog rješenja i troškovi izrade projektne dokumentacije izrađene po ovlaštenim osobama koja proizlazi iz rezultata javnog natječaja.

Obrazac B i C – troškovi izvođenja radova prema glavnom / izvedbenom projektu i troškovniku s jediničnim cijenama (građevinski, kamenoklesarski, krajobrazni i drugi radovi izgradnje objekta, radovi unutarnjeg uređenja objekta, radovi izrade skulpture: klesanje, modeliranje, lijevanje i sl.) te troškovi projektantskog i stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Obrazac D – troškovi izvođenja radova prema troškovniku s jediničnim cijenama izvoditelja radova (manji građevinski radovi temeljenja, manji radovi unutarnjeg uređenja, manji radovi uređenja okoliša, radovi izrade i postavljanja skulpture, ploče ili drugog elementa u prostor ili na objekt i sl.). Iznimno, priznavat će se troškovi nabave materijala do najviše 4.000,00 eura za manje zahtjevne radove koji se izvode aktivnošću udruga.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Povjerenstvo za spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat, s naznakom „Sufinanciranje spomen-obilježja“, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb. Javni poziv je otvoren do 29. ožujka 2024. godine.

 

TP vidljivost

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.