Dubrovačko-neretvanskoj županiji i DUNEA-i odobren projekt vrijedan 32,6 milijuna kuna

Gabrielis

Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja je nositelj i Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA-i, koja je projekt pripremala i koja će ga provoditi, odobren je 32,6 milijuna kuna vrijedan projekt ''Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija''.

Odluka o financiranju projekta stigla je 28. studenog 2016. iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a riječ je o integriranom razvojnom programu temeljenom na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj stvaranje integralne kultuno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije, povezana u jedinstveni turistički proizvod.
Od ukupne vrijednosti projekta, koja iznosi 32.645.708,48 kuna, čak 85 % su bespovratna sredstva u iznosu od 27.748.345,48 kuna, osigurana iz Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija''.
Uz Dubrovačko-neretvansku županiju i DUNEA-u u projektu sudjeluje još 10 partnera. Svaki od projektnih partnera zadužen je za svoju komponentu aktivnosti pa će tako Županija provoditi komponentu uspostave sustava besplatnog pristupa internetu na lokacijama kulturnih dobara uključenih u projekt. Regionalna razvojna agencija DUNEA, osim što će operativno voditi provedbu projekta, bit će zadužena i za komponentu digitalnog pristupa kulturnoj baštini odnosno dostupnost putem pametne kartice i mobilne aplikacije. U Gradu Korčuli predviđena je obnova vrlo vrijednog kulturnog dobra, palače Ismaeli-Gabrielis u kojoj je smješten Muzej grada Korčule, u Dubrovačkom primorju projektom je predviđena obnova župnog dvora u kojem će se uspostaviti zavičajna kuća Dubrovačkog primorja, u Smokvici će se izgraditi Muzej zlata i srebra Smokvice, a na Mljetu obnoviti Austrijski put i uspostaviti tematska staza Babinog polja.

Smokvica4


Kao partner na projektu sudjeluje i Korčulanska razvojna agencija KORA, koja će provesti istraživanje o životu u staroj gradskoj jezgri Korčule te potencijalima njezinog razvoja, a po završenom istraživanju, u okviru projektnih aktivnosti, predviđeno je i izdavanje knjige na ovu temu. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku zadužen je za komponentu aktivnosti koja se odnosi na istraživanje s ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda te kasniju provedbu edukacija za dionike u turizmu. Hrvatski restauratorski zavod kroz projekt će opremiti laboratorij za konzervatorsko-restauratorska istraživanja te provesti istraživanja na kulturnim dobrima uključenim u projekt.
Za komponentu promocije projektnih rezultata, odnosno nove turističke ponude nastale kao rezultat projektnih aktivnosti, zadužena je Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, koja će projekt predstaviti na turističkim sajmovima u Londonu, Parizu i Berlinu. Budući da je riječ, kao što i sam program govori, o integriranom projektu temeljenom na obnovi kulturne baštine, u projekt su, kao partneri, uključeni i privatni poduzetnici – Obrt za restauriranje namještaja Depolo iz Korčule te putnička agencija Dominium travel iz Dubrovnika.
Potpisivanje ugovora za početak provedbe projekta očekuje se u idućih 10-ak dana, a sklopit će ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Dubrovačko-neretvanska županija kao korisnik i nositelj ukupnog projekta.

OZNAKE

Drugi o nama

Preko županijske Razvojne agencije u protekle tri i pol godine realizirano je ili započeto niz projekata za koje je iz fondova EU-a osigurano više od 50 milijuna kuna

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik

Pratite nas na: