HERITAGE

 
HERITAGE Baština- pokretač razvoja


Program
: IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora

Nositelj: Opština Tivat (MNE) i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije (CRO)

Trajanje: 03/2013  – 04/2015

Proračun: € 2.535.000,00(DNŽ proračun € 261.038,21)

Kulturna baština ("nacionalna baština" ili samo "baština") je naslijeđe fizičkih artefakata i nematerijalnih atributa neke grupe ili društva koje čini ostavštinu prošlih generacija, te se brižno čuva u sadašnjosti kako bi bilo ostavljeno u naslijeđe za dobrobit budućim generacijama. Prirodna baština također čini izuzetno važan dio kulture koji obuhvaća ruralni i prirodni okoliš s pripadajućom florom i faunom (bioraznolikost). Baština koja je kroz povijest ostala očuvana često je jedinstvena i nenadomjestiva te ostavlja odgovornost očuvanja na sljedeću generaciju, a danas je izuzetno ugrožena djelovanjem raznih prirodnih i antropogenih utjecaja. Prirodna i kulturna baština predstavljaju ne samo bitne atrakcijske elemente ukupne turističke ponude nekog područja (destinacije), već i sve značajniji motiv potencijalne turističke vizitacije.

Kroz projekt Baština – pokretač razvoja, tj. HERITAGE, koji je započeo u ožujku 2013., želi se uspostaviti suradnja između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti. Obuhvaća pilot područja Dubrovnika i Boke Kotorske na zajedničkoj prekograničnoj aktivnosti u primjeni novih metodologija na zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom.

Kao sustavni odgovor na sve brojnije konflikte i devastacije prirodne i kulturno povijesne baštine, ključni cilj projekta "Baština - pokretač razvoja" bio je pomirenje zaštitnih i razvojnih interesa kroz osiguranje argumenata za rješavanje ozbiljnih razvojnih dilema s kojima se dubrovačko područje kao i cijela hrvatska obala suočavaju. Specifični ciljevi projekta su bili unaprjeđenje suradnje i umrežavanje različitih zainteresiranih strana na polju zaštite, planiranja i upravljanja prirodne i kulturne baštine, kroz zajedničke aktivnosti na primjeni novih metodologija, na prekograničnom području Dubrovnika i Boke Kotorske te također proširivanje profesionalnog znanja i povećanje svijest građana o tome kako se baština može koristi kao pokretač razvoja.

U Dubrovačko neretvanskoj županiji, odrađene su mnogobrojne aktivnosti. Organizirane su obuke za predstavnike stručnih službi: Obuka o procjeni kulturnog pejzaža i upotrebi novih tehnologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom; Obuka o GIS sistemu za analizu pejzaža; studijski posjet u Francusku za predstavnike iz Hrvatske i Crne Gore u cilju upoznavanja s primjerima dobre prakse zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom.

Organizirana je višednevna manifestacija nazvana Dani krajolika. U sklopu Dana krajolika, održana je Prezentacija EU i internacionalnih standarda i metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom u Dubrovniku. Ova jednodnevna prezentacija je bila namijenjena predstavnicima zainteresiranih institucija, nevladinih organizacija iz Dubrovnika i Boke Kotorske te predstavnicima partnera i suradnika u projektu kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti koji imaju potrebu za saznanjima o EU i internacionalnim standardima i metodologijama u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom. Prezentacija se realizirala kroz stručna predavanja 3 stručnjaka sa iskustvom u području zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te se govorilo o različitim hrvatskim i međunarodnim i EU dokumentima iz navedenog područja (ELC, Faro, Paris Declar.). Cilj prezentacije je bio upoznati prisutne s hrvatskim zakonodavstvom u svjetlu obveze primjene EU konvencija u zaštiti i upravljanju kulturnom baštinom te dati osvrt na položaj kulturnih krajobraza u zakonodavstvu danas u Hrvatskoj s obzirom na međunarodne konvencije što treba doprinijeti uspješnijem procesu donošenja odluka u prekograničnom području. Također je organiziran Međunarodni simpozij “Budućnost povijesnog urbanog krajolika Grada Dubrovnika, dobra svjetske baštine (UNESCO) – nove metodologije urbane konzervacije u kontekstu upravljanja prostornim razvojem” te izložba “Krajolik – pozornica života”. Na navedenom simpoziju su prezentirani rezultati četiri nove studije za pilot područje Dubrovnika te HIA (ICOMOS) tj. nova metodologija koja je u skladu s Operativnim smjernicama Svjetske kulturne konvencije UNESCO-a. Naime u izradi je Heritage Impact Assessment for Dubrovnik, tj. Procjena utjecaja planiranih zahvata na Dubrovnik kao znamenitost svjetske baštine. U sklopu simpozija postavljena je i Izložba „Krajolik – pozornica života“ gdje su se predstavile dvije do sada najveće ikad napravljene fotografije u Hrvatskoj, gigapan fotografija Rijeke dubrovačke, panorama južnih padina Srđa i platoa Srđa. 

S implementacijom projektom Baština – pokretač razvoja, završilo se u travnju 2015.

www.bastina.eu


Dokumentacija:

  • Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnog i kulturnog krajolika Hrvatske s preporukama
  • Provedba participacijskog procesa u zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima
  • Analiza katastra Dubrovnika 19. st. s transkripcijom upisnika katastarskih čestica te izradom baze podataka
  • Identifikacija i valorizacije prirodne i graditeljske baštine područja Dubrovnika u prostornom kontekstu
  • Identifikacija i valorizacija prirodnog i kulturnog krajobraza na pilot području Dubrovnika kao Krajobrazne osnove pilot područja Dubrovnika
  • Utjecaj promjene autentičnog kulturnog krajobraza Grada Dubrovnika kao važnog elementa identitetskog sustava na brand i imidž Grada te na uspješnost turističke destinacije

 

Drugi o nama

Preko županijske Razvojne agencije u protekle tri i pol godine realizirano je ili započeto niz projekata za koje je iz fondova EU-a osigurano više od 50 milijuna kuna

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik

Pratite nas na:

 

Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.
Više informacija Pristajem Ne pristajem