• Plan razvoja DNŽ do 2027. godine
  • Dokumentacija plana razvoja
  • Partnersko vijeće plana razvoja
  • Proces vrednovanja plana razvoja
  • Radne skupine plana razvoja

19. studenog 2019. godine Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske donijela je odluku o početku izrade Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021. - 2027. Plan razvoja srednjoročni je akt strateškog planiranja usklađen sa smjernicama i ciljevima Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. 

Budući Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije sadržavati će posebne ciljeve povezane s proračunom te predstavlja okvir za oblikovanje mjera, projekata i aktivnosti u provedbenim programima razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine. Bit će fokusiran na gospodarski sektor s naglaskom na ključne unutarnje i vanjske rizike budućeg razvoja i strateški pristup smanjenja istih. 

Tijelo zaduženo za izradu Plana razvoja je tim za strateško planiranje izrade i radne skupine iz redova Dubrovačko-neretvanske županije, županijskih institucija i ostalih relevantnih subjekata koji imaju značajnu ulogu u razvoju Županije.

Regionalni koordinator razvoja za Dubrovačko-neretvansku županiju, Javna ustanova Regionalna agencija DUNEA, koordinira proces izrade Plana.

Plan razvoja usvojen je 17. prosinca 2021. godine.

Read More

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju članka 6. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 116/18, 73/20 – Uredba) i Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka (Narodne novine, broj 75/20) uspostavilo je Registar otoka.
Registar otoka na jednom mjestu evidentira svih 1.244 otoka, otočića i hridi u Republici Hrvatskoj klasificiranih po vanjskim karakteristikama, obilježjima i drugim parametrima bitnim za upravljanje, korištenje i čuvanje jedinstvene otočne geografske cjeline.
Cilj Registra otoka je podatkovno i kartografsko evidentiranje svih 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi koji su sastavni dio teritorija RH, stvarajući baze podataka za područje otoka koje će služiti kao podloge za izradu analitičkih izvještaja neophodnih za daljnja usmjerenja i vođenje politike razvoja otoka.
Registar otoka postavljen je na adresi Centra dijeljenih usluga te je dugoročno osmišljen kao integrirani informacijski sustav otočnih pokazatelja uz povezivanje sa web servisima više od 30 javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj koji posjeduju podatke o otocima iz svoje nadležnosti stvarajući tako zajedničku državnu informatičku infrastrukturu.
Registar otoka, posjeduje osnovne, geografske i demografske podatke, podatke o teritorijalnoj nadležnosti kao i podatke o indeksu razvijenosti, prometnoj povezanosti, te podatke iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, a može se pronaći na službenoj stranici Registra otoka.

NPRO definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u upravnom području razvoja otoka a sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine otoke prepoznaje unutar razvojnog smjera 4. Ravnomjeran regionalni razvoj, kroz strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, prioritetno područje Razvoj pametnih i održivih otoka.

Nacionalni plan razvoja otoka 2021- 2027. usvojen je u 4. kvartalu 2021. godine.

 

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.